วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2553

บันทึกการเรียนรู้ วันพุธ ที่ 15 ธันวาคม 2553

วันนี้อาจารย์หญิงได้สอนเกี่ยวกับการเขียนบรรณานุกรมและการเขียนอ้างอิง โดยการอ้างอิงจะปรากฏอยู่ในเนื้อหาของรายงาน  ส่วนบรรณานุกรมจะปรากฏอยู่ส่วนท้ายของรายงาน  ตลอดจนอาจารย์ฝึกให้นักศึกษา เขียนบรรณานุกรมและเขียนอ้างอิงในรูปแบบที่หลากหลาย  ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการเขียนรายงาน และเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น