วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2553

บันทึกการเรียนรู้

      การเรียนในวันพุธที่1อาจารย์ให้นักศึกษาทุกคนได้ฝึกการสร้างเว็บไซต์ youtube เป็นของตัวเอง อาจารย์ให้นักศึกษาอัพโหลดรูปภาพและตกแต่ง Blog กับ socialgo ให้สวยงาม วันนี้อาจารย์สอนเร็วจึงทำให้เรียนไม่ค่อยรู้เรื่อง จึงอยากให้อาจารย์สอนให้ช้ากว่านี้อีกนิด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น