วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียนรู้วันที่ 5 มกราคม พ.ศ 2554

ในวันนี้ได้เรียนที่ห้องเดิม คือ อาคาร (48-306)โดยมีอาจารย์ นรงค์ เป็นผู้สอนเพิ่มเติมในเรื่องของการพัฒนาหลัก สูตร ซึ่งอาจารย์ได้เน้นในส่วนของความหมาย องค์ประกอบ ปัจจัยที่มีผล เป็นต้น ทำให้สามารถเข้าใจ และจดจำสิ่งที่เรียน อีกทั้งอาจารย์ยังบอกแนวข้อสอบ ในการสอบกลางภาค ซึ่งอาจารย์ได้บอกว่าข้อสอบจะออกที่เรียนมาทั้งหมด
และมีบางส่วนในหนังสือการพัฒนาหลักสูตรขั้นพื้นฐาน จะทำให้นักศึกษาไปอ่านเพิ่มเติม เพื่อความถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น