วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553

บันทึกการเรียนรู้ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ2553

     ในวันนี้อาจารย์วิภาพรรณให้นักศึกษาทุกคน ได้ทำงานที่อาจารย์สั่งไว้ให้เสร็จ โดยให้แยกย้ายกันทำเป็นกลุ่มของตัวเองและอาจารย์ให้ทำพาวเวอร์พอยท์เป็นกลุ่ม แล้วให้คัดลอกใส่ในบล็อกของตัวเองทุกคน
     ซึ่งจากการเรียนรู้แบบนี้ถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่ดี เพราะทำให้นักศึกษาทุกคนได้ฝึกการทำงานร่วมกันและยังเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้น สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น